• značení pro cyklisty i pěší turisty,
  • tématické naučné stezky,
  • přístřešky a odpočívadla,
  • kolostavy, zábradlí, uvaziště,
  • opravy a renovace